Claudia Lešnjaković

Poigravajući se realističkim i apstraktnim kompozicijama Claudia Lešnjaković pretače katarzičku energiju bluesa u svoj osobni likovni rukopis. Izložba na jedinstven način progovara o temi bluesa otvarajući prostor za nove interpretacije i doživljaj glazbe.