RICCARDO STARAJ & MIDNIGHT BLUES BAND (HR)

Riccardo Staraj jedan je od najaktivnijih kvarnerskih blues-glazbenika, a izdao je i nekoliko zbirki pjesama te dvije knjige. Organizator je i pokretač Mošćeničkoga kulturnog ljeta. Realizirao je velik broj događanja na području Kvarnera i Istre, a surađuje s brojnim izvođačima jazza i bluesa, glumcima, performerima, slikarima i fotografima. Od 2012. godine nastupa s Midnight blues bendom, u sklopu čega predstavlja svoje knjige i nosače zvuka. Član je Društva hrvatskih književnika.

www.facebook.com/…/Midnight-Blues-Band-Riccardo-Staraj