Smoothead

Smoothead (Rijeka) muzičar-one man band iz Rijeke. Dio je Cigar Box Revolution pokreta koji je obilježio povratak izvornih cigar box gitara koje su se pojavile još davne 1840 godine i odigrale veliku ulogu u povjesti bluesa. Ujedno je i graditelj autentičnih jednožičanih (diddley bow), dvožičanih i trožičanih cigar box gitara te suitcase bubnjeva. Svi instrumenti sa kojima nastupa vlastite su izrade.

Repertoar seže u davna vremena ropstva i slave songova na najprimitivnijim instrumentima preko delta bluesa sve do sveprisutnijeg pokreta u Engleskoj – Punk Bluesa.

Više o Smootheadu na: http://www.cigarboxnation.com/profile/IvanPetricic